OFERTA

Oferujemy wsparcie dziecka i rodziców w środowisku domowym w zakresie nauki:

 • Konstruktywnego spędzania czasu wolnego, w tym treningu zabawy.

 • Umiejętności samoobsługowych, w tym: treningu toaletowego, treningu jedzenia, czynności higienicznych, samodzielnego ubierania się, przygotowania posiłku, sprzątania.

 • Rozwijania komunikacji werbalnej i/lub wspomagającej.

 • Radzenia sobie z zachowaniami trudnymi w domu i miejscach publicznych.

 • Umiejętności poznawczych. 

 • Nawiążemy współpracę z placówką, do której uczęszcza dziecko w celu zaplanowania i koordynowania procesu terapeutycznego.

Proponujemy Państwu otoczenie opieką merytoryczną kadry nauczycielskiej oraz zapewnienie jej treningu umiejętności praktycznych:

 • Opracujemy indywidualny program terapeutyczny.

 • Przeszkolimy pedagogów w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych z podopiecznymi oraz będziemy regularne nadzorować ich przebieg.

 • Stworzymy zalecenia na tzw. zachowania trudne (agresja, autoagresja, brak współpracy, niefunkcjonalne zachowania zakłócające prawidłowe funkcjonowanie) u konkretnego podopiecznego oraz będziemy nadzorować wdrażane interwencje.

 

Zapewniamy możliwość:

 • Przeszkolenia oraz superwizji nauczycieli w zakresie wspierania funkcjonowania dziecka na terenie grupy przedszkolnej-trening cieniowania.

 • Przygotowania zaleceń i pokazania, jak rozwijać komunikację werbalną i alternatywną u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. 

 • Wsparcia merytorycznego kadry w postaci specjalistycznych szkoleń.

Strefa wsparcia

Dla rodziców

 

Codzienność  rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi to wyzwanie, któremu chciałybyśmy pomóc sprostać. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, jak kluczowe jest przenoszenie umiejętności na środowisko domowe. Dlatego też w naszej pracy stawiamy na współpracę z rodziną dziecka oraz wspieranie jego samodzielności również w domu. Zależy nam na nauczaniu funkcjonalnych umiejętności, dzięki którym dziecko będzie coraz lepiej radziło sobie w życiu codziennym.

Dla przedszkoli

 

Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi może budzić wiele wątpliwości, którym chętnie się przyjrzymy i  pomożemy wypracować optymalne dla dziecka i placówki rozwiązania. Edukacja włączająca to ogromna odpowiedzialność wymagająca kompleksowego podejścia do każdego ucznia. Niezbędna jest tu wiedza, cierpliwość i zaangażowanie. Nasza oferta obejmuje wsparcie nauczycieli pracujących z grupami, w których obecne są dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Nasza oferta obejmuje również możliwość przeprowadzenia przez nas osobiście zajęć z dzieckiem. Proponowane aspekty wsparcia podopiecznego to:

 • Interwencje w zakresie: treningu jedzenia, treningu toaletowego, nauki radzenia sobie z lękami (lęk przed obcinaniem paznokci lub włosów, lęk przed byciem w grupie, lęk przed korzystaniem z toalety itp.).

 • Wsparcie dziecka w zakresie samodzielności: mycie rąk, ubieranie się, nauka spędzania czasu wolnego oraz trening zabawy.

 • Przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Dla dziecka

 

Rozwój człowieka trwa przez całe życie. Każdy z nas dąży do zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Czasami potrzebne nam są do tego osoby, które pomogą te cele osiągnąć. Zależy nam na towarzyszeniu dziecku w przezwyciężaniu codziennych trudności, osiąganiu sukcesów oraz rozwijaniu autonomii. 

Oferujemy możliwość przeprowadzenia

indywidualnych zajęć terapeutycznych w oparciu o Stosowaną analizę zachowania.

Proponowany zakres wsparcia:

 • Stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka.

 • Praca nad rozwojem komunikacji.

 • Nauka konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Rozwijanie samodzielności dziecka.

 • Praca nad dziecięcymi lękami.

Szkolenia

 

Dziecięcy świat bywa dla dorosłego niejasny. Trudność w zrozumieniu emocji, motywacji oraz zachowania dziecka może budzić niepokój i obawę. Kluczem do podjęcia odpowiednich działań jest uświadomienie sobie potrzeb małego człowieka. Poprzez nasze szkolenia chcemy pomóc zrozumieć specyfikę świata dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

Tematyka szkoleń:

 • Uczenie dzieci w oparciu o filozofię stosowanej analizy zachowania.

 • Zachowania trudne.

 • Wspieranie rozwoju komunikacji i zabawy.

 • Nauka samodzielności.

 • Rozwój psychoseksualny.

 • Wspieranie dziecka w placówce integracyjnej.

strefa-wsparcia.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.