O nas

O nas

 

W naszej pracy wykorzystujemy metody Stosowanej Analizy Zachowania. Pracując z dzieckiem koncentrujemy się na jego motywacji, która naszym zdaniem stanowi klucz do nabywania nowych umiejętności. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji certyfikowanych międzynarodowych analityków zachowania. 

 

Strefa wsparcia

Marta Rokicińska

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkoły psychoterapii w nurcie CBT, terapeutka behawioralna,

terapeutka wczesnej interwencji,

 

Magdalena Hasiuk

psycholożka,

seksuolożka,

oligofrenopedagożka

Ukończyłam dzienne stacjonarne studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo swoją wiedzę zdobywałam i rozwijałam na studiach podyplomowych: ze Stosowanej Analizy zachowania oraz Wczesnej Interwencji - Pomocy dziecku i rodzinie. Ukończyłam również Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli, a także Kurs Terapii pedagogicznej.

 

Wyznając filozofię, że należy rozwijać się przez całe życie regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnostyki i wspierania rozwoju dzieci i dorosłych, a także  poddaję swoją pracę regularnej superwizji. Od 2019 roku posiadam Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (Nr. licencji 251/T/2019).

Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT.

 

Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi neurotypowymi, z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywałam w szkołach, przedszkolach oraz poradniach prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, a także treningi umiejętności społecznych.

 

Od 2015 roku jestem związana z Fundacją Scolar, gdzie prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz  opracowuję indywidualne programy terapeutyczne.

W ramach prywatnej praktyki prowadzę terapię dzieci, udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci przejawiających trudności wychowawcze oraz  współpracuję z placówkami oświatowymi.

 

 

Życiorys zawodowy - czytaj dalej

 

Ukończyłam dzienne stacjonarne studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto swoją wiedzę zdobywałam i rozwijałam na studiach podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Ukończyłam również Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli, a także Kurs z zakresu Oligofrenopedagogiki.

 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy i rozwoju dzieci, a także rozwoju psychoseksualego człowieka. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

 

Obecnie pracuję w Fundacji Scolar oraz Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej Harmonia. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe; opracowuję indywidualne i grupowe programy terapeutyczne; prowadzę konsultacje psychologiczne i seksuologiczne dla dzieci i dorosłych.

 

 

 

 

Życiorys zawodowy - czytaj dalej

strefa-wsparcia.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.