Strefa wsparcia

Marta Rokicińska

psycholog, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta pedagogiczny

 

 

 

 

Wykształcenie:

 

 

Studia magisterskie:

 

 • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Psychologia.

 

Studia podyplomowe:

 

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem.

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

 

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: kurs kwalifikacji pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli.

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

 • Szkoła trenerów Alamo w Warszawie: kurs trenerski I stopnia.

 

Szkolenia:

 

 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji:                    

 

- „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat“.

  Szkolenie organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

- „Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu“

Szkolenie organizowane przez Centrum Medyczne Kajtek w Warszawie.

 

- „Trening jedzenia”

Szkolenie organizowane przez Fundację Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie.

 

- „Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami rozwoju”

Szkolenie organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

- „Terapia ręki”

Kurs organizowany przez Acentrum Szkolenia S.C. w Warszawie.

 

- „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne” I stopień"

  Szkolenie przeprowadzone przez Gremi Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Warszawie.

 

- „Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej

  stymulacji rozwojowej małego dziecka”

  Szkolenie przeprowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii

  Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

 - „Metoda Werbo – tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej"

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

- „Ruch dla uczenia się (Move to learn) - program integracji odruchów w edukacji małego dziecka"

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

- „Klucz do uczenia się - program wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym"

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

- „SensoPaka – metody i formy pracy dla osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną"

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

 

 • z zakresu wspierania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 

- „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”

Szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie

 

- „Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart”

Szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie

 

- „VB – MAPP”

Szkolenie organizowane przez Fundację Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla

Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie.

 

- „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami

rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi“

Szkolenie organizowane przez Wspieranie rozwoju w Warszawie.

 

- „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami

rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi – uczenie nowych umiejętności“

Szkolenie organizowane przez Wspieranie rozwoju w Warszawie.

 

- „Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością”

Cykl szkoleń organizowanych przez Fundację Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie.

 

- „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

Szkolenie organizowane przez Fundację Synapsis w Warszawie.

 

- „Praca z dzieckiem autystycznym w placówce integracyjnej”

Szkolenie organizowane przez Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec” w Warszawie.

 

- „Charakterystyka pracy terapeuty cienia w grupie przedszkolnej”

Szkolenie organizowane przez Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec” w Warszawie.

 

 

 •  Pozostałe szkolenia:

 

- „Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji“

Kurs organizowany przez Fundację na rzecz Dzieci ze środowisk zagrożonych Plus w Krakowie.

 

- „Bajkoterapia jako metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym“

Cykl szkoleń organizowanych przez ABCbaby.pl przy współpracy z dr. M. Molicką w Warszawie.

 

- „Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych – formy i metody pracy“

Cykl szkoleń organizowanych przez ABCbaby.pl przy współpracy z dr. M. Molicką w Warszawie.

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • Obecnie: Opracowywanie programów terapeutycznych i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz w „diadzie” dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w Niepublicznym Zespole Przedszkolnym nr 1 działającym przy Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR w Warszawie.

 

 • Obecnie: Prowadzenie zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne oraz indywidualnych zajęć terapeutycznych (oddziaływaniami terapeutycznymi zostały objęte dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, a także podopieczni zagrożeni niedostosowaniem społecznym). Wsparcie merytoryczne oraz praktyczne kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej z Odziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Motgomery w Warszawie.

 

 • Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym.

 

 • Prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla uczniów niepełnosprawnością sprzężoną w Poradni terapeutycznej oraz w Przedszkolu integracyjnym.

 

 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych oraz socjalnych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej. Praca na stanowisku Asystenta rodziny.

 

 • Opieka psychologiczna nad dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzenie konsultacji dla rodziców oraz nauczycieli, a także prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w Prywatnym przedszkolu.

 

 

Staże:

 

 • Fundacja Synapsis - roczny staż praktyczno - szkoleniowy.
 • Szpital Psychiatryczny w Józefowie na Oddziałach: dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

strefa-wsparcia.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.